Nieuws van de loopgroep

Voorzichtig hopen we dat er komend jaar weer carnaval gevierd mag worden. We gaan ervan uit dat iedereen er weer zin in heeft! Graag willen we van jou weten of je weer mee wilt lopen. Het thema Kinderboerderij blijft hetzelfde maar de kippen- en kuikenpakken vervallen en mogen worden ingeleverd, je krijgt hiervoor een ander leuk pak.

Past jouw pak niet meer? Laat dit dan weten, dan komt hiervoor een oplossing. Graag je reactie voor 1 oktober naar loopgroep@nachtuulkes.nl zodat wij alvast weer voor jou aan de slag kunnen!

Wanneer je niet meer meeloopt en nog wel een pak hebt, wil je deze dan doneren aan de vereniging? Super bedankt!

De inleverdatum voor de pakken is donderdag 14 oktober tussen 19.00-20.00 uur en zaterdag 16 oktober tussen 14.00-15.00 uur.

Vriendelijke groet, de Loopgroepcommissie

Lid van verdienste

Jolanda Menger lid van verdienste 2021.
Jolanda Menger de “stille kracht binnen de vereniging”.

De Nachtuulkes die haar goed kennen, weten dat zij de voorgrond nooit zal opzoeken. Echter gaat haar dat dit jaar niet lukken; ze is gekozen tot lid van verdienste 2021 en er staat ook nog een mooi stuk over haar in de Denekamper Klossie.
Jolanda kwam in 2001 voor het eerst in aanraking met de wagenbouw van de Nachtuulkes. Ze was niet onbekend met het bouwen van praalwagens, aangezien dat zij dit ook al eerder deed bij het toenmalige Edelweiss. Eenmaal begonnen bij de wagenbouw pakte ze snel de taken op van het vormen en schilderen van de praalwagens. Dit is helemaal haar ding en hier kan ze al haar creativiteit in kwijt.

Jolanda maakt vele uren binnen ’t Bouwnust. Dat ze een echte Nachtoel is, blijkt wel uit het feit dat ze in de laatste week voor de carnavalsoptocht in de nachtelijke uren de wagen aflakt. Dit doet ze bewust ’s nachts, zodat er overdag niemand last van heeft. Voor dat de wagen naar buiten gaat wordt deze eerst nog gebrandmerkt met de initialen ‘SF’, wat staat voor Stiggelfrits’!
In het jaar 2007 werd haar echtgenoot Harrie Secretaris van Hertog Erik Moleman. Er werd toen extra veel van Jolanda veel gevraagd. Nu moest ze ook als echtgenote van de secretaris naar de vele feestjes toe. Wetende dat zij voor de feesten niet als eerste in de bus zit, heeft ze zich hier heeft toch kranig doorheen geslagen.
Een nog grotere uitdaging was om haar man Harrie bij te houden en te ondersteunen. Harrie wil in zijn enthousiasme nog wel eens wat vergeten, maar met Jolanda naast zich is dat allemaal vlekkeloos verlopen.
We hebben zaterdag 6 februari jl. Jolanda opgenomen als Lid van Verdienste binnen de Vereniging de Nachtuulkes. Dit kwam als een grote verassing voor Jolanda. Ze is van mening dat niet zij alleen, maar de gehele verenging deze onderscheiding verdiend. Ze draagt hem dan ook op aan iedereen binnen de verenging.
Jolanda Menger is dan ook voor al haar inzet binnen de vereniging de afgelopen jaren, door de commissie ‘’Lid van Verdienste’ terecht uitgeroepen tot Lid van Verdienste 2021!

Evaluatie vergadering

Nu de horeca onder bepaalde omstandigheden open mag, gaan we het carnavalsgebeuren ook langzaam en volgens de regels weer oppakken! We nodigen jullie dan ook graag uit op maandag 6 juli om 20.00 uur voor de evaluatie/ledenvergadering  bij Zalencentrum ’t Wubbenhof Denekamp

Graag vooraf aanmelden met naam en 06 nummer. Aanmelden kan via secretaris@nachtuulkes.nl. Vol is vol!!

Agenda:

1: Opening

2: Notulen ledenvergadering 2019

3: Verslag van het afgelopen jaar

4: Kascontrole commissie / Financieel verslag

5: Bestuursverkiezing: Herkiesbaar Huub Pot

6: Agenda 2020/2021

7: Mededelingen

8: Rondvraag

9: Sluiting

Tot 6 juli!