Evaluatie vergadering

Nu de horeca onder bepaalde omstandigheden open mag, gaan we het carnavalsgebeuren ook langzaam en volgens de regels weer oppakken! We nodigen jullie dan ook graag uit op maandag 6 juli om 20.00 uur voor de evaluatie/ledenvergadering¬† bij Zalencentrum ’t Wubbenhof Denekamp

Graag vooraf aanmelden met naam en 06 nummer. Aanmelden kan via secretaris@nachtuulkes.nl. Vol is vol!!

Agenda:

1: Opening

2: Notulen ledenvergadering 2019

3: Verslag van het afgelopen jaar

4: Kascontrole commissie / Financieel verslag

5: Bestuursverkiezing: Herkiesbaar Huub Pot

6: Agenda 2020/2021

7: Mededelingen

8: Rondvraag

9: Sluiting

Tot 6 juli!