Agenda

 • All
 • ma
  15
  jul
  2024
  20:00het Wubbenhof

  Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen Ledenvergadering 2023
  3. Verslag van het afgelopen jaar
  4. Kascontrole commissie/financieel verslag
  5. Bestuursverkiezing;
   • Frank Steghuis aftredend en niet herkiesbaar
   • Gerben oude Griep aftredend en niet herkiesbaar/opvolger Bas Meijerink
   • Sander Nijmeijer aftredend en niet herkiesbaar/opvolger Marloes Bodde
  6. Agenda 2024/2025
  7. Jubileum jaar 55
  8. Ideeën leden
  9. Mededelingen
  10. Rondvraag
  11. Sluiting