Carnaval 2022

Beste carnavalsvierders,


Bij deze willen wij jullie namens de zes carnavalsverenigingen van Oud Gemeente Denekamp, aan het begin van weer een nieuwe lockdown, informeren over de stand van zaken met betrekking tot carnaval 2022.

Wie had na de zomer verwacht dat we weer in een vergelijkbare situatie zouden belanden als het jaar ervoor? Alles zag er in september naar uit dat wij samen weer een normaal carnaval zouden kunnen organiseren. Met die positieve insteek zijn we dan ook gezamenlijk enthousiast aan de voorbereiding van ons nieuwe carnavalsseizoen begonnen.

De situatie met betrekking tot het coronavirus veranderde echter al snel waardoor we genoodzaakt waren om vanaf begin november al enkele evenementen, waaronder bv “De Amsterdamse Avond” en de opkomst en aftreden van de Graaf van El Casanova, te moeten afgelasten.

Wij zijn al weken op meerdere niveaus in overleg met gemeentes en de carnavalsverenigingen van Noordoost Twente over de situatie, mogelijkheden en onmogelijkheden die het coronavirus en de daaraan gekoppelde richtlijnen met zich mee brengt.

Door de huidige situatie van de pandemie en de vooruitzichten hebben wij afgelopen week samen een weloverwogen besluit genomen.

Wij zullen dit carnavalsjaar geen Hoogheden laten opkomen. Dit betekent dat alle daaraan gerelateerde evenementen zoals de Hoogheidopkomsten, openingen van (buiten)residenties, recepties en dergelijke geen doorgang zullen vinden.

Dat betekent overigens niet dat wij het hele carnaval dit jaar aan ons voorbij willen laten gaan. Integendeel! Wij willen onze actieve leden, binnen de geldende richtlijnen, net als vorig jaar vragen om met de nodige creativiteit zoveel mogelijk bestaande of alternatieve evenementen cq. acties te organiseren.

Er zijn op dit moment een aantal ontwikkelingen waarover we jullie bij deze al vast willen informeren:

• Om de kans op doorgang van onze gala’s voor onze leden, sponsoren en dorpsgenoten zoveel zeker mogelijk te maken zijn er concrete plannen om gala’s te verplaatsen naar het voorjaar. Het Köttelpeer’n-gala en Gala Kids zijn inmiddels al concreet gepland in de periode van 18 t/m 23 mei 2022. Het nachtuulkes gala staat van 12 t/m 15 mei in de planning.

• Er wordt met alle verenigingen in Noordoost Twente overleg gevoerd over alternatieve data, buiten de normale carnavalsperiode, voor de carnavalsoptochten. Hier denken wij als verenigingen van Oud Gemeente Denekamp ook actief in mee.

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe in goede gezondheid!

Met carnavaleske groet, Namens de besturen van:

CV de Köttelpeer’n CV, de Nachtuulkes, CV de Waterpönskes, JCV de Greune Köttelpeerkes, CV Droadneggel en Schupp’ndrieters, CV El Casanova.