Algemene Ledenvergadering 2024

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op,

Maandag 15 Juli 2024  20:00 uur bij het Wubbenhof

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Ledenvergadering 2023
 3. Verslag van het afgelopen jaar
 4. Kascontrole commissie/financieel verslag
 5. Bestuursverkiezing;
  • Frank Steghuis aftredend en niet herkiesbaar
  • Gerben oude Griep aftredend en niet herkiesbaar/opvolger Bas Meijerink
  • Sander Nijmeijer aftredend en niet herkiesbaar/opvolger Marloes Bodde
 6. Agenda 2024/2025
 7. Jubileum jaar 55
 8. Ideeën leden
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur:
Huub Pot – Voorzitter
Marco Niehoff – secretaris