Carnaval 2022

Beste carnavalsvierders,


Bij deze willen wij jullie namens de zes carnavalsverenigingen van Oud Gemeente Denekamp, aan het begin van weer een nieuwe lockdown, informeren over de stand van zaken met betrekking tot carnaval 2022.

Wie had na de zomer verwacht dat we weer in een vergelijkbare situatie zouden belanden als het jaar ervoor? Alles zag er in september naar uit dat wij samen weer een normaal carnaval zouden kunnen organiseren. Met die positieve insteek zijn we dan ook gezamenlijk enthousiast aan de voorbereiding van ons nieuwe carnavalsseizoen begonnen.

De situatie met betrekking tot het coronavirus veranderde echter al snel waardoor we genoodzaakt waren om vanaf begin november al enkele evenementen, waaronder bv “De Amsterdamse Avond” en de opkomst en aftreden van de Graaf van El Casanova, te moeten afgelasten.

Wij zijn al weken op meerdere niveaus in overleg met gemeentes en de carnavalsverenigingen van Noordoost Twente over de situatie, mogelijkheden en onmogelijkheden die het coronavirus en de daaraan gekoppelde richtlijnen met zich mee brengt.

Door de huidige situatie van de pandemie en de vooruitzichten hebben wij afgelopen week samen een weloverwogen besluit genomen.

Wij zullen dit carnavalsjaar geen Hoogheden laten opkomen. Dit betekent dat alle daaraan gerelateerde evenementen zoals de Hoogheidopkomsten, openingen van (buiten)residenties, recepties en dergelijke geen doorgang zullen vinden.

Dat betekent overigens niet dat wij het hele carnaval dit jaar aan ons voorbij willen laten gaan. Integendeel! Wij willen onze actieve leden, binnen de geldende richtlijnen, net als vorig jaar vragen om met de nodige creativiteit zoveel mogelijk bestaande of alternatieve evenementen cq. acties te organiseren.

Er zijn op dit moment een aantal ontwikkelingen waarover we jullie bij deze al vast willen informeren:

• Om de kans op doorgang van onze gala’s voor onze leden, sponsoren en dorpsgenoten zoveel zeker mogelijk te maken zijn er concrete plannen om gala’s te verplaatsen naar het voorjaar. Het Köttelpeer’n-gala en Gala Kids zijn inmiddels al concreet gepland in de periode van 18 t/m 23 mei 2022. Het nachtuulkes gala staat van 12 t/m 15 mei in de planning.

• Er wordt met alle verenigingen in Noordoost Twente overleg gevoerd over alternatieve data, buiten de normale carnavalsperiode, voor de carnavalsoptochten. Hier denken wij als verenigingen van Oud Gemeente Denekamp ook actief in mee.

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe in goede gezondheid!

Met carnavaleske groet, Namens de besturen van:

CV de Köttelpeer’n CV, de Nachtuulkes, CV de Waterpönskes, JCV de Greune Köttelpeerkes, CV Droadneggel en Schupp’ndrieters, CV El Casanova.

Nieuws van de loopgroep

De Nachtuulkes gaan naar de kinderboerderij!

Dit jaar gaan de Nachtuulkes er weer tegen aan en hopen met een grote loopgroep te gaan knallen in de optochten van Denekamp en Oldenzaal!

26 en 27 Februari 2022 zijn de optochten. Het thema blijft hetzelfde dan de vorige keer Kinderboerderij.

Je kunt je vanaf nu weer opgeven om mee te lopen met onze gezellige vereniging!!

Heb je in 2020 meegelopen, heb je nog een pak en hebben we je nog niet persoonlijk benaderd? Laat even weten welk pak je hebt en of dit ook nog past.

Wil je mee lopen en heb je nog geen pak? Dan krijg je bericht dat je een mooi pak kunt komen ophalen bij ons in de loods. De kosten hiervoor zijn €15.00.

Het opgaveformulier vind je onderaan dit bericht.

Wil je meelopen met een groepje zodat jullie dezelfde pakken hebben? Geef jullie dan samen op. Vul van ieder persoon alle gegevens in inclusief e-mailadres. Weet je nog meer vrienden/vriendinnen, familie of buren die ook mee willen lopen? Stuur dit bericht dan naar hen door of geef je samen op!

In Oldenzaal mag je als je jonger bent dan 14 jaar alleen meelopen onder begeleiding.

Tot 1 november zien we jullie aanmeldingen graag tegemoet!!

Op naar een super gaaf Carnavals jaar!

Groetjes van de loopgroepcommissie

loopgroep@nachtuulkes.nl

c.v. De Nachtuulkes

OPGAVEFORMULIER VOOR DE LOOPGROEP:

Je voor- en achternaam (verplicht)

Je telnr (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je leeftijd

 Man Vrouw

Welke dagen loop je mee?

Als je zondag meeloopt, ga je zondag dan mee in de bus naar Oldenzaal?  ja nee

Confectiemaat:

Vragen, opmerkingen of bijzonderheden, kunt je hieronder doorgeven.
Ook als je met een groep meeloopt, kun je dat hieronder ingeven. Vergeet niet om alle bovenstaande vragen per deelnemer in te vullen.

Bericht

NB: Je ontvangt een bevestigingsmail. Deze kan in je spam belanden!

Lid van verdienste

Jolanda Menger lid van verdienste 2021.
Jolanda Menger de “stille kracht binnen de vereniging”.

De Nachtuulkes die haar goed kennen, weten dat zij de voorgrond nooit zal opzoeken. Echter gaat haar dat dit jaar niet lukken; ze is gekozen tot lid van verdienste 2021 en er staat ook nog een mooi stuk over haar in de Denekamper Klossie.
Jolanda kwam in 2001 voor het eerst in aanraking met de wagenbouw van de Nachtuulkes. Ze was niet onbekend met het bouwen van praalwagens, aangezien dat zij dit ook al eerder deed bij het toenmalige Edelweiss. Eenmaal begonnen bij de wagenbouw pakte ze snel de taken op van het vormen en schilderen van de praalwagens. Dit is helemaal haar ding en hier kan ze al haar creativiteit in kwijt.

Jolanda maakt vele uren binnen ’t Bouwnust. Dat ze een echte Nachtoel is, blijkt wel uit het feit dat ze in de laatste week voor de carnavalsoptocht in de nachtelijke uren de wagen aflakt. Dit doet ze bewust ’s nachts, zodat er overdag niemand last van heeft. Voor dat de wagen naar buiten gaat wordt deze eerst nog gebrandmerkt met de initialen ‘SF’, wat staat voor Stiggelfrits’!
In het jaar 2007 werd haar echtgenoot Harrie Secretaris van Hertog Erik Moleman. Er werd toen extra veel van Jolanda veel gevraagd. Nu moest ze ook als echtgenote van de secretaris naar de vele feestjes toe. Wetende dat zij voor de feesten niet als eerste in de bus zit, heeft ze zich hier heeft toch kranig doorheen geslagen.
Een nog grotere uitdaging was om haar man Harrie bij te houden en te ondersteunen. Harrie wil in zijn enthousiasme nog wel eens wat vergeten, maar met Jolanda naast zich is dat allemaal vlekkeloos verlopen.
We hebben zaterdag 6 februari jl. Jolanda opgenomen als Lid van Verdienste binnen de Vereniging de Nachtuulkes. Dit kwam als een grote verassing voor Jolanda. Ze is van mening dat niet zij alleen, maar de gehele verenging deze onderscheiding verdiend. Ze draagt hem dan ook op aan iedereen binnen de verenging.
Jolanda Menger is dan ook voor al haar inzet binnen de vereniging de afgelopen jaren, door de commissie ‘’Lid van Verdienste’ terecht uitgeroepen tot Lid van Verdienste 2021!