Hertog en sik 2001

H2001Jaar: 2001
Hertog: Marcel 2 (Pegge)
Sik: Jan (Steggink)
Lijfspreuk: Met onmeunig völ power, stoat wie d’r van ’t joar tegg’n oawer

Zo bekend als hun voorgangers waren, zo onbekend waren in verhouding Marcel (38) en Jan (36) in feite toen ze een jaar later de Wubbenhofveste binnen kwamen als het nieuwe hertogelijk stel. Maar juist daarom kozen ze ervoor via een geweldige energie-explosie het Oel’nvolk binnen de kortste tijd voor zich te winnen: ‘Met onmeunig völ power stoat wie d’r van ’t joar tegg’n òwer’, aldus de lijfspreuk. In die opzet slaagden ze inderdaad, want al heel snel bleek hoe goed hertog Marcel en sik Jan vielen binnen de Uulkes gelederen. Alsof ze al vele jaren mee daverden! De enorme ervaring die Marcel in zijn geboorte-plaats Rossum had opgedaan in de wagen- bouwsfeer, o.m. als lid van de vermaarde ‘Sjeesköttels’, zal daar zeker debet aan geweest zijn. En bovendien, hij was al betrokken bij de wagenbouw van de Nachtuulkes en eveneens, samen met echtgenote Ingrid, deelnemer in de loopgroep. Jan Steggink was al een jaar voor Marcel lid geworden van het wagenbouwgilde van de Nachtuulkes.

Marcel Pegge werd in Oldenzaal geboren, maar dat is het bekende verhaal: in het ziekenhuis, want hij is gewoon een geboren en getogen Rossummer. In 1988 ging hij, werkzaam in de meldkamer van Shell/NAM, in Hardenberg wonen en in 1993 kwam hij met echtgenote Ingrid en kinderen naar Denekamp, waar hij het mooie huis van de ‘schrijver dezes’ betrok. Het kon dan ook niet uitblijven dat keuzeheer Herman Wissink , zijn buurman, hem op een bepaald moment meetroonde naar het Uulkescarnaval en al snel daarna opzocht met het verzoek om hertog te worden.?Ik zie ze nog staan bij de deur en wist meteen waarvoor ze kwamen. Ik zei: ik doe het niet. Maar na lang aandringen zei Ingrid: Doen!?

Wagenbouw succes en een zoon voor de ‘sik’

“Ik kende Jan via de wagenbouw en dacht: die ligt me wel als sik. De k.c. had nog wat andere kandidaten, maar ik koos voor Jan.? Die geboren Groot – Ageloër was op zijn zesde naar Denekamp verhuisd, zat er op school en vond er uiteindelijk ook zijn werkkring, namelijk bij Hebetex ‘Texiles’.
“Via Raymond Kamphuis kwam ik bij de wagenbouw. Echtgenote Hendriëtte ‘liep op ’t laatst’, maar toch kon juist zich helemaal vinden in het secretarisbaantje van Jan.De kleine Steggink (Bart)werd geboren op de avond van het bezoek van de hertog aan het gala in Tilligte.

Leuk detail: “Toen Herman naar Marcel belde dat ik het deed, belde hij buiten onder het raampje van de w.c. van mijn buurman. Die kreeg mee dat ik sik ging worden, maar niet dat Marcel de hertog was…..?

Hoogtepunten of opvallende momenten? Beiden: “Het stilhouden van onze verkiezing in de bouwloods, waar we tot het laatst meewerkten, al is Jan Hemme er achter gekomen, toen hij boven op het dak van de kantine bezig was en ons hoorde. Dan het grote succes met de wagens in de optochten van Denekamp (1e) en Oldenzaal (2e), het Langlaufen bij Guus vlak voor het Uulkesbal begon, de geboorte van Bart……?

Met onmeunig vól power Stoat wie d’r van ’t joar tegg’n oawer

Proclamatie

Wie Hertog Marcel II

Bie de gratie van ’t bestuur van de “Nachtuulkes? en van Vorst Johan met zie’n doar’n road van Elf, koss’n tot de 31steHertog, loat oe wett’n;

Ten 1ste Dat diss’n carnaval de keuzecommissie der good an hef doan, dat ze dit joar noar ‘t “BOUWNUST? bint goan.

Ten 2de Dat wie saam’n oonz’n liefspreuk woar zult maak’n.

Ten 3de Dat wie d’r trots op bint dat wie ‘t 31ste koppel bin’t.

Ten 4de Dat wie met de NACHTPLOOG en ’t is SIMPEL slaag’n majt met VLAG en WIMPEL.

Ten 5de Met onmeunig vól schik kom’t jongste Uulke van oonz’n SIK. Ten 6de Met zon’n Vorst en road van Elf geet de POWER nich meer OAWER.2001

Ten 7de In disse prachtige residentie van Hedwig en Guus veult wie oons hier onmeunig thuus.

Ten 8ste Met het thema the WIZARD of OZ lóp’t met de WAGENBOUWERS ok dit joar wa weer los.

Ten 9de Met zonn’n club as de NACHTOEL’N hoof ie oe nig te verschoel’n.

Ten 10de Dat het bedenk’n van disse proclamatie langer hef duurt, dan ’t opless’n d’r van.

Ten 11de Dat wie noe opholt met zeur’n van oons kan’t noe gebeur’n met as MOTTO: