Hertog en sik 2003

H2003Jaar: 2003 Jubileumkoppel
33 jaar Nachtuulkes
Hertog: Frank 1 (Steghuis)
Sik: Huub (Pot)

Lijfspreuk: Met de vlam in de piep knalt wie deur de canavals tiet
Het ‘jubileumkoppel’, het derde dus in de geschiedenis van de c.v. De Nachtuulkes, is een ‘verrassend koppel’ geworden. Het lag immers in de algemene lijn van de verwachtingen dat de 33e hertog en zijn secretaris uit het midden van de vereniging zouden gaan komen. Twee bekende gezichten binnen de vereniging, zo dacht menige Nachtoel op de avond van de 11ejanuari 2003! Dus voor al die mensen een enorme verrassing toen uit de twee g.s.m.-toestellen respectievelijk Frank Steghuis als de nieuwe hertog en Huub Pot als zijn sik tevoorschijn kwamen. Frank een totale nieuweling in ’t Uulkesnest, Huub een jong Raad van elf-lid, bekend binnen de vereniging, maar door niemand gekoppeld aan Frank Steghuis.

En geen wonder, want de beide heren kenden elkaar ook niet voor ze door de keuzeheren werden samengebracht. Een gewaagde operatie daarom van die heren. Gewaagd vanwege de vraag: hoe valt zo’n betrekkelijk onbekend duo in het midden van vele jubileumvierende oer-oel’n en omgekeerd plaats je de nieuwe hertog en zijn sik voor een heel zware opdracht: Geef leiding aan een daverend jubileumjaar 2003, het 33e! Het eerste optreden, namelijk tot het moment dat deze kopij voor het jubileumboek naar de drukker moest, was echter zeer positief. Nog maar twee dagen op de Uulkes troon, maar het interview verliep in een gemoedelijk ontspannen sfeer. (PJ)

In de smeerkelder, maar ook achter de kantoorcomputer…….
Voor Frank was het Nachtuulkes -carnaval tot zijn uitverkiezing tot hertog een vrij braak liggend terrein. Toch is hij wel nadrukkelijk een ingewijde in de wereld van het carnaval. Vanuit twee invalshoeken. Hij bezocht tijdens het jaarlijkse carnaval de optochten in Denekamp en Oldenzaal en stortte zich in de feesten in enkele bekende ‘horecatenten’. En, zijn vader Henk was in Tilligte groothertog bij de c.v. De Waterpönskes en van die gebeurtenis heeft hij als thuiswonende jongeling alles meegemaakt.
Overigens, de inmiddels 34-jarige (geboren Oldenzaler) oud- Tilligtenaar trad ook op een ander belangrijk terrein in de voetsporen van zijn vader Henk. Hij is namelijk eveneens werkzaam bij Transportbedrijf Steghuis. Een echt familiebedrijf ,dat in 2000 van Tilligte naar het nieuwe industrieterrein in Denekamp verhuisde. In een paar jaar tijd verdubbelde het wagenpark daar naar bijna zeventig trucks. Henk Steghuis maakt samen met zijn twee broers deel uit van de familie -directie, Frank zelf is op meerdere terreinen binnen het bedrijf ingezet: als planner en als monteur.

Verder zit ook zijn broer Raymond in het managementteam, zoals nog enkele andere familieleden. Inderdaad een echt familiebedrijf. Een bedrijf ook van harde werkers. Niks geen poeha, want Frank kom je overdag op zijn werkplek net zo goed in een besmeurde overall tegen onder een enorme truck in de garage als achter de computer in het kantoor. Die gedrevenheid straalt hij ook uit in zijn fraaie hertogenoutfit, die ‘lekker’ afwijkt van het vrij traditionele zwarte pak met cape. Geen wonder dat de lijfspreuk een zelfde energie uitstraalt: ‘Met de vlam in de piep knalt wie deur de carnavalstied’. Echtgenote Petra Arens uit het Agelose stond stralend de uitkomst van Frank te bewonderen al wist ze dat het daarmee in ‘Huize Steg’ aan de Diekmanweg op nummer 22 met de rust voorlopig gedaan zou zijn.

Man in met olie besmeurde overall en een ‘heer in driedelig grijs’…..

Huub Pot (24), geboren in Enschede, daarna vele jaren met zijn ouders woonachtig in Noord – Deurningen, woont met vriendin Marieke Stokkelaar aan De Kerkuil 37. Hij werkt als verkoper bij Van Gils in Oldenzaal en is specialist (bedrijfsleider) op het gebied van de zogenoemde profijtmeubelen. Frank en Huub, dit jaar een echt ‘paar apart’ bij de Nachtuulkes in hun fraaie opvallende carnavalstenue.
Wat een contrast met het doordeweekse: de één een man in een met olie besmeurde overall in een smeerkelder onder een enorme truck, de ander een heer in (waarschijnlijk) driedelig grijs uit een piekfijne meubelshowroom…… Twee werelden, waarbuiten ze elkaar evenmin kenden. Hoe hebben ze jullie in vredesnaam tot koppel kunnen smeden? Frank: “ Op een avond stonden de heren bij me aan de bel. Ik zag Marcel en nog iemand staan, dat bleek later Herman te zijn, en ik dacht ‘shit’…..Ik vermoedde direct dat het om het om een nieuwe hoogheid en een nieuwe sik bij de Nachtuulkes zou gaan, want ik wist dat Marcel daar in de keuzecommissie zat. Wij waren als bedrijf al sponsor van die vereniging en een aantal chauffeurs bij ons zijn er ook actief bij betrokken. Vooral door Toon Eertman was ik wel op de hoogte van het één en ander. Ik heb er met Petra over gepraat en er een nachtje over geslapen. Toen ze terugkwamen heb ik ‘ja’ gezegd. Een geschikte sik hadden ze wel voor mij op het oog. Eén met ervaring in de Raad van Elf van de Nachtuulkes en als wagenbouwer, zo vertelden ze. Het bleek Huub te zijn.

Kunnen we met hem langs komen, zo vroegen ze?? Huub vult aan: “ Toen ze contact met mij opnamen had ik er eigenlijk wel oren naar. Als buurman van de echte Nachtoel Gerard Schleiferboom ben je besmet met Uulkesvirus. Ik zat mede daardoor al snel in de Rv11. Toen ze me benaderden, vond ik het meteen een hele eer, zeker omdat het een jubileumjaar betrof. Uiteindelijk kwam natuurlijk mijn vraag: ‘En bij wie word ik dan secretaris? Wie wordt de nieuwe hertog?’ Toen ze vertelden dat het Frank Steghuis was riep ik: ‘Pardon, Frank Steghuis…..?’Nog diezelfde avond zijn we bij elkaar gekomen…? En dat werd dus zo als gewoonlijk ‘doorzakken’? Huub: “Nee, want Frank had geen bier in huis……..? Een echte ‘Water -poonz’…..

Een bijzondere jubileumoutfit, al is het dan niet in ‘Ral 3002’….

Onbekend voor elkaar, maar al razendsnel vergroeid tot een eenheid! Ook in de keuze van het ‘zo andere pak’, al heeft het duidelijk overeenkomsten met dat van oud –hertog, nu keuzeheer, Marcel en diens secretaris Guus (1996). Frank: “Ik zag bij de kleermaker iets hangen en dacht meteen: dat is het! Het was en is dus geen narrenpak, want dat wilden Huub en ik beiden niet.
Bij de keuze van de kleur, waren we ook eensgezind: Ral 3002! Maar die kleur hadden ze niet.? Ral 3002? “Ja, het woord ‘Ral’ gebruiken ze altijd als het om de kleurkeuze gaat. Ral 3002 is de kleur rood van onze bedrijfswagens…..? Een kleurbewust en stijlbewust koppel in het 33e zittingsjaar. Voor Frank’s broer Raymond een moeilijk jaar, want hij moet ineens zijn carnavaleske genen inzetten bij twee verenigingen: zwager Jurgen is sik bij de Köttelpeern en broertje -lief is hertog bij de Nachtuulkes……… Maar bij Steghuis zijn ze gewend om gelijktijdig in vele richtingen te rijden…..

Onder ‘t motto:
Met de vlam in de piep knalt wie deur de canavals tied

 

Proclamatie

Wie Hertog Frank 1E

Bie de gratie van ‘t bestuur van de “Nachtuulkes? en van Vorst Johan met zie’n doar’n Road van Elf, koss’n tot de 33e Hertog van de Nachtuulkes in ’t joar 2003, loat oe wett’n

ten 1e Dat wie omeunig trots sint, umdat wie ‘t jubileum koppel bint.

ten 2e Dat wie alle Nachtoel’n oetneudigt um ‘t 33e carnavals lustrum umeunig met ons te vier’n.

ten 3e Dat de Road van 11 sinds vandaag ‘n lid minder hef.

ten 4e Dat der bie de wagenbouw een enige echte trukker komt.

ten 5e Dat Hertog en Sik, Toon nig an’n kop zult zeur’n um nog harder te veur’n.

ten 6e Dat onze vrachtwagens zich nich tegemeut komt op’n niej’n rondweg want dan bint de spiegels nich an te slepp’n.2003

ten 7e Dat onze uitbater Guus an de nieje straot a mear heft verdient as iemand anders in’n Doarp.

ten 8e Dat wie verwocht dat de enveloppe van B & W doarum met de receptie wel niet dik zal wen’n.

ten 9e Dat Guus dit kleine gebaar dan ruimschoots goed zal maak’n

ten 10e Dat wie der an too bint um ons motto woar te maak’n

ten 11e Dat wie nou opholt met zeur’n want met disse 2 kearls geet ‘t gebeur’n