Hertog en Sik 2005

H2005

2005: Hertog Frans 2 en Sik Paul

Het moest er natuurlijk een keer van komen. Frans en Paul als grote roergangers van de Nachtuulkes. Dat het zo lang op zich liet wachten, is alleen maar goed. De boog was optimaal gespannen en dat kan alleen maar een perfect carnavalsjaar opleveren. De aftrap bleek in ieder geval prima. Hoewel toch enigszins zenuwachtig, gaven Paul en Frans zich op zaterdag 8 januari over aan de technische commissie. Nog even en ook zij zouden gaan ervaren hoe het is om ten overstaande van alle Nachtuulkes zichzelf te presenteren. Het bleek in goede aarde te vallen, want Frans hoefde zich niet eens meer voor te stellen. Als voorzitter van de vereniging genoot hij natuurlijk genoeg bekendheid. Voor Paul was het natuurlijk wel even wennen. Hij had nog niet eerder het woord mogen voeren op het podium. Maar dat een volle zaal met mensen ook voor hem geen probleem oplevert, blijkt wel uit de afgelopen paar weken.

Echte Nachtuul’n

Eerst maar even, hoewel het eigenlijk niet nodig is, een voorstelrondje. Frans Nijland (40) en Paul Broenink (53) zijn twee echte Uul’n in hart en nieren. Zij worden tijdens hun werkzaamheden volop gesteund door hun al even actieve partners Jolanda en Marian. Frans heeft samen met Jolanda twee zonen op de wereld gezet, Roy en Tim. Paul en Marian daarentegen hebben twee dochters, Bjorna en Elke. Onder het motto ‘Met echte Nachtuul’n zoas wie, vlögt carnaval dit joar veurbie’ hopen Hertog Frans II en Sik Paul een prachtig carnavalsjaar te beleven. Ze weten in ieder geval hoe het eraan toe gaat. Â Frans is al jaren voorzitter en is daarvoor vorst van de Raad van Elf geweest. In het dagelijks leven is hij monteur bij Stork Thermeq. Paul zit in de Technische Commissie en de Raad van Elf. Daarnaast is hij bestuurslid geweest. In het dagelijks leven werkt hij als CNC-kotteraar bij Thales Nederland. Beide heren hebben aan de basis van de wagenbouw gestaan. Toen de vereniging in het slop zat, hebben zij er, samen met een aantal anderen, de schouders onder gezet. Zonder deze twee heren had de vereniging er niet zo bijgestaan als nu.
Nooit gevraagd Frans en Paul zijn blij dat ze dit carnaval de Nachtuul’n voor mogen gaan. “We zijn nauwelijks gevraagd. Vorig jaar tijdens carnaval kwam de Keuzecommissie naar ons toe. We moesten ‘er maar eens rekening mee gaan houden’ in 2005. In juli, op 19 juli om precies te zijn, kwam Herman Wissink naar me toe. Er moest even een medaille ontworpen worden. Het is eigenlijk allemaal vanzelf gegaan, zegt Frans. De pret is er niet minder om, want de aanloop naar de avond toe hebben zij als spannend ervaren. Het giswerk, de pakken en ook de avond zelf zijn onbeschrijflijk geweest. “Veertien dagen voor de uitkomst begint het gezeur in de loods. Ik kan niet liegen, nog nooit gekund ook. Je moet echt ieder woord in de weegschaal leggen, licht Frans de periode toe.
Paul: “Ik heb het op de dag van de opkomst aan de jongens van de TC verteld. Ik kon niet verklaren, waarom ik niet mee zou doen met het toneelstukje voorafgaand aan de opkomst. Ik ontkwam er niet meer aan. Niemand had het vermoed of gemerkt. Ook mijn kinderen hebben nooit iets gemerkt. Ze wisten wel dat het een keer moest gebeuren, maar ze hadden het nu niet verwacht. Ik moest wel goed opletten. Je moet je computerbestanden goed wegwerken en je moet ook verklaren waarom ze eventjes niet op de zolder mogen komen. Dat soort dingen, maakt het erg leuk. Ook de zonen van Frans wisten het niet. “Ik kon het aan die jonge kinderen natuurlijk niet vertellen. Die zeggen het zo door aan hun vriendjes. Ik heb ze pas om zes uur ’s avonds verteld. Ze waren door het dolle heen. En ze hebben er nu de mooie leeftijd voor.

“Met echte Nachtoel’n zo as wie, vlög’t carnaval dit joar verbie”

PROCLAMATIE

Wie;

HERTOG FRANS 2e

35e Hertog van de Nachtuulkes 2005

Opperbevelhebber van de Nachtuulkes

Veurloper van de Wagenbouwers

Poortwachter van de Kerkoel

Grootmeester van de Autorodeo

Vorst van de Kettelbouwers

Bie de gratie van `t bestuur van de Nachtuulkes en van Vorst Johan met zie`n doarn Road van Elf, kôss`n tot de 35e Hertog van de Nachtuulkes in `t joar 2005, loat oe wett`n:

ten 1. Dat wie onmeunig trots bint, dat de “nieje” Keuzecommissie oons noe eindelijk hef vun`n.
ten 2. Dat wie dit joar verzekerd bint van nen geroutineer`n Hofchauffeur, want ie weet wa: Belofte maakt schuld.
ten 3. Dat, ondanks de niej`n Raandweg, dit joar d`r toch nog `n kleen oponthoald in `t Doarp koomp met `n optocht.
ten 4. Dat Guus alleen zon`n groote parkeerplaats hef anlegt, um der met carnaval nen camping van te maak`n, met al dee teent`n.
ten 5. Dat de keuzecommissie der good an hef doo`n um wear twee kearls bie de waag`nbouw weg te haal`n, want dan bint zee verzeekerd van hoge priez`n.
ten 6. Dat wie der onmeunig trots op bint, dat de Greun`n in oonze Residentie oet woll’n komm`n. Mer `n Slôttel blif in oons beheer.

ten 7. Dat met carnaval de sloetingstied van de cafe`s geliek is met de openingstied.
ten 8. Dat wie nooit te laat in hoes kunt komm`n, want oonze vrouwleu spôlt in de Kapel, en dee volgt oons oaweral.
ten 9. Dat, sinds de woningbouw ‘t heft in haand`n 2005hef, wie nog nooit zovôl ruumte hebt had in `t Doarp.
ten 10. Leu, blief gewoon, want wie môt `t met oons allen doon.
ten 11. Dat wie dit joar, iedereen neugt um met oons carnaval te vier`n

onder oons motto:
“Met echte Nachtoel’n zo as wie, vlög’t carnaval dit joar verbie”